Bilimsel Program

29 Haziran 2018

 

14:00 - 14:30 Açılış

14:30 - 15:00 Panel: ICN 2018 Teması: Hemşireler Öncü Ses: “Sağlık Bir İnsan Hakkıdır”

Oturum Başkanları: Gülümser ARGON, Başak BAYDAL

Sağlık Hakkı - Dilek SEZGİN

Sağlık Hakkını Savunmada Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları - İlayda TÜRKOĞLU

 

15:00-15:30 KAHVE ARASI

 

15:30 - 17:00 Panel: Nefesinle Özgürleş

Oturum Başkanı: Esra OKSEL

Nefesinle Özgürleş - Fadime TOK, Nefes Terapisti-EFT Uygulayıcısı-Kuantum Yaşam Koçu-Reiki Şifacısı

30 Haziran 2018

09:30 - 10:30 Panel: Romatolojik Hastalıklara Farklı Bir Bakış

Oturum Başkanı: Deniz KAVUNCU, Mahire BAYKAL

Romatolojik Hastalıklarda Nutrisyon Hemşireliği - Filiz TAŞKIN

Romatolojik Hastalıklarda Hidroterapi ve Hemşirelik Uygulamaları - Bediha GÜZEL AKTAŞ

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI

 

11:00 - 12: 30 Panel: Romatolojik Hastalıklarda Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları: Skleroderma

Oturum Başkanı: Şükran YÜKSEL FINDIKOĞLU, Derya FİKİR

Skleroderma - Figen YARGUCU ZİHNİ

Bakım Yönetimi - Gülşah ÖZCAN

Tartışma - Hasta Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30- 15:00 Panel: Romatolojik Hastalıklarda Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları: Sjögren 

Oturum Başkanı: Mine BATUMLU, Sefa ÜÇBAŞ

Sjögren - Gonca KARABULUT

Bakım Yönetimi - Fatma ÇINAR

Tartışma - Hasta Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

15:00- 15:30 KAHVE ARASI

 

15:30- 17:00 Panel:  Romatolojik Hastalıklarda Güncel Tedaviler: Uygulamada Hemşirenin Sorumlulukları 

Oturum Başkanları: Dilşen ÇEVİRGEN,  Gülden KÜÇÜKKARAASLAN

İlaç Uygulamalarına Genel Bakış - Ayten DAĞ

Güncel İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Sorumlulukları - Gökçe ŞIKŞIK

Tartışma - Sorumluluklarımız Neler? Ne Bilmeliyiz? Nasıl Yönetmeliyiz?

 

01 Temmuz 2018

 

09:30 - 10:30 Panel: Romatoloji Hemşireliğinin Gelişimi

Oturum Başkanı: Nihal ORLU, Seher YILDIRIM BALA

Dünden Bugüne RHD - Ayşe KURTULUŞ USLUOĞLU

Tartışma: Gelecek Beklentileri ve Hedefler

 

10:30- 11:00 KAHVE ARASI

 

11:00- 12:00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ