Düzenleme Kurulu

Başkan

Esra OKSEL

 

Düzenleme Kurulu

Esra OKSEL

Şükran YÜKSEL FINDIKOĞLU

Deniz KAVUNCU

Nuray Mine BATUMLU

Dilşen ÇEVİRGEN

İlayda TÜRKOĞLU

Ayşe KURTULUŞ USLUOĞLU