Hemşire Dernekleri

Türkiye'deki hemşire derneklerine aşağıdaki iletişim bilgileri ile ulaşabilirsiniz:

Türk Hemşireler Derneği  -  www.turkhemsirelerdernegi.org.tr

Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği - www.hemarge.org.tr

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği - www.ybhd.org.tr

Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Derneği - www.ndthd.org

Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği - www.endohem.org.tr

Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği - www.tcahd.org

Onkoloji Hemşireleri Derneği - www.onkohem.org.tr

Psikyatri Hemşireleri Derneği - www.phderneği.org

Diyabet Hemşireleri Derneği - www.tdhd.org.tr

İş Sağlığı Hemşireleri Derneği - www.ishemder.org.tr

Nöroşirju Hemşireleri Derneği - www.norosirurjihemsireleri.org.tr