Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuç İlanı

Derneğimizin 29.06.2018 tarihli olağan genel kurulu sonuçlanmıştır.

DERNEK YÖNETİM KURULU  

Gülden KÜÇÜKKARAASLAN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Deniz KAVUNCU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Sefa ÜÇBAŞ (Genel Sekreter)

Nihal ORLU (Sayman)

Mahire BAYKAL (Asil Üye)

Derya FİKİR (Yedek Üye)

Işık BALABAN (Yedek Üye)

Ayşe KURTULUŞ USLUOĞLU (Yedek Üye)

Filiz BİNİCİ (Yedek Üye)

Gökçe ŞIKŞIK (Yedek Üye)

 

DERNEK DENETLEME KURULU

Nuray Mine BATUMLU (Asil Üye)

Dilşen ÇEVİRGEN (Asil Üye)

Şükran YÜKSEL FINDIKOĞLU (Asil Üye)

Emine PARLAR (Yedek Üye)

Nergiz AYDOĞAN (Yedek Üye)

Zahide ERGÜVEN (Yedek Üye)